EN

氫燃料電池客車-海格客車

HYDROGEN FUEL CELL BUS-HIGER

氫燃料電池客車-海格客車HYDROGEN FUEL CELL BUS-HIGER

2018年,億華通聯合海格客車聯合開發10.5米氫燃料電池城市公交車